Ο ιστότοπος αυτός είναι αφιερωμένος στον γαλλικό και τον ελληνικό υπερρεαλισμό με αφορμή τη διημερίδα που διοργανώνει ο Τομέας Λογοτεχνίας και το Εργαστήρι Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία «Τέχνη» στις 4 και 5 Ιουνίου 2015.  Πρόκειται για μια τιμητική επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη της εκλιπούσης συναδέλφου μας, ομότιμης καθηγήτριας του Γαλλικού Τμήματος και επί σειρά ετών Προέδρου της «Τέχνης», Αθανασίας Τσατσάκου.

Η επιστημονική-οργανωτική επιτροπή της διημερίδας αποτελείται από τα μέλη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Χρυσή Καρατσινίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Τομέα Λογοτεχνίας, Μαρία Λιτσαρδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ευγενία Γραμματικοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, και από τα μέλη της «Τέχνης» Νικηφόρο Παπανδρέου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Θεάτρου, και Σαπφώ Ταμπάκη, επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, πρόεδρο και γενική γραμματέα της εταιρείας αντιστοίχως.

Τη γραμματειακή και ηλεκτρονική υποστήριξη της εκδήλωσης και της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και μέρος της έρευνας για το αρχειακό υλικό έχει αναλάβει ομάδα μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Γαλλικού Τμήματος. Η διοργάνωση της ημερίδας θα συγχρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και την «Τέχνη».

Στον παρόντα ιστότοπο παρουσιάζονται:

  • Γενικά στοιχεία και αρχειακό υλικό για τον υπερρεαλισμό (εργογραφία, βιβλιογραφία, φιλμογραφία, αφιερώματα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά.)
  • Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση της ημερίδας (πρόγραμμα, ομιλητές, επιτροπή, φωτογραφίες, κ.ά.)
  • Οι ανακοινώσεις της ημερίδας (βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις όλων των συμμετεχόντων ή/και σε ηλεκτρονική μορφή).

Η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η μελέτη του υπερρεαλισμού αποτελεί παράλληλα το κεντρικό αντικείμενο δύο μαθημάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τομέα Λογοτεχνίας, τα οποία διδάσκονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (ΚΕΜ-01 & ΚΕ-ΛΟΓ-04) από την επίκουρη καθηγήτρια Ευγενία Γραμματικοπούλου.