Antonin Artaud (1896-1948)

 

Βιβλιογραφία στα γαλλικά

Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaude-Jean-Louis Barrault, “Antonin Artaud et le théâtre de notre temps”, R. Julliard, Paris, 1958
Georges Charbonnier, Essai sur Antonin Artaud, Seghers, Paris, 1959

Alfred Kern, Le bonheur fragile, Gallimard, Paris, 1960

André Bonneton, Le Naufrage prophétique d’Antonin Artaud, Lefèbvre, Paris,‎ 1961

Michel Foucault, Histoire de la folie, Plon, Paris, 1961

Jean-Louis Armand-Laroche, Antonin Artaud et son double, Éditions Pierre Fanlac,‎ Périgueux, 1964

Jean-Pierre Faye, Le récit hunique, Seuil, Paris, 1967

Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967

Otto Hahn, Portrait d’Antonin Artaud, Le Soleil noir, Paris, 1968

Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, Paris, 1969

Marc de Smedt (et al.), Antonin Artaud. L’homme et son message, Le Nouveau Planète, Paris, 1971

Philippe Sollers, L’Écriture et l’expérience des limites, Points Seuil, Paris, 1971

Jacques Latrémolière, “J’ai parlé de Dieu avec Antonin Artaud”, La tour de feu, nº 112, Paris, décembre 1971

Jean-Louis Brau, Antonin Artaud, La Table ronde,‎ Barcelone, 1971

Franco Tonelli, L’esthétique de la cruauté: étude des implications esthétiques du “Théâtre de la cruauté” d’Antonin Artaud, A.-G. Nizet, Paris, 1972

Jean-Paul Sartre, Un théâtre de situations, coll. Idées, Gallimard, Paris, 1973

Danièle André-Carraz, L’expérience intérieure d’Antonin Artaud, Librairie St Germain-des-Près, Paris, 1973

Philippe Sollers, “L’État Artaud”, colloque de Cerisy 1972, Artaud 10/18, 1973

Julia Kristeva, “Le sujet en procès”, colloque de Cerisy 1972, Artaud, 10/18, 1973

Jean-Paul Sartre, Un théâtre de situations, Gallimard, Paris, 1973

J.-M. G. Le Clézio, “L’envoûté”, Les cahiers du chemin, nº 19, Paris, 1973

Henri Gouhier, Antonin Artaud et l’essence du théâtre, J. Vrin, Paris, 1974

Odette et Alain Virmaux, Les Surréalistes et le cinéma, Seghers, Paris, 1976

Susan Sontag, À la rencontre d’Artaud, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1976

Roger Planchon, D’Artaud à Racine, Études, Paris, 1977

Thomas Maeder, Antonin Artaud, Édition Plon, Paris, 1978

Julia F. Costich, Antonin Artaud, Twayne Publishers, Boston, 1978

Cécile Schramme, Souvenirs familiers sur Antonin Artaud, Éditions Messidor, Paris, 1980

Danièle André-Carraz, L’expérience intérieure d’Antonin Artaud: avec trois lettres et un autoportrait, Le Cherche-Midi, Paris, 1981

Jacques Garelli, Artaud et la question du lieu, Essai sur le théâtre et la poésie d’Artaud, José Corti, Paris, 1982

Revue Europe Paris. 1923, “Antonin Artaud”, Paris, 1984

Philippe Sollers, “La Révélation”, Magazine littéraire, nº 206, avril 1984 (numéro spécial Artaud)

Florence de Mèredieu, Antonin Artaud, Portraits et Gris-gris, Blusson, Paris, 1984 (nouvelle édition augmentée 2008)

J.-M. G. Le Clézio, “Le rêve mexicain”, Europe, nº 667-668, Paris, 1984

Pierre Seghers, Anthologie des poètes maudits du XXe siècle, Belfond, Paris, 1985

Jean-Jacques Levêque, Artaud, Henri Veyrier, Paris, 1985

Christian Bobin, L’homme du désastre, Fata Morgana, Paris, 1986
Françoise Bonardel, Antonin Artaud ou la Fidélité à l’infini, Balland, Paris, 1987

Kenneth White, Le Monde d’Antonin Artaud ou Pour une culture cosmopoétique, Éd. Complexe, Bruxelles, 1989

Alain et Owdette Virmaux, Antonin Artaud qui êtes-vous ?, La Manufacture, Lyon, 1989

Monique Borie, Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources: une approche anthropologique, Gallimard, Paris, 1989

Jean-Michel Rey, La naissance de la poésie, Antonin Artaud, A.M. Métailié, Paris, 1991
Florence de Mèredieu, Antonin Artaud, Les couilles de l’Ange, Blusson, Paris, 1992
Florence de Mèredieu, Antonin Artaud, Voyages, Blusson, Paris, 1992

Jacques Prevel, En compagnie d’Antonin Artaud; suivi de Poèmes, Flammarion, Paris, 1994

Pierre Minet, La défaite, Allia, Paris, 1995

Michel Camus, Antonin Artaud, une autre langue du corps, Opales, Bordeaux, 1996

Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Seuil, Paris, 1996

Florence de Mèredieu, Sur l’électrochoc, le cas Antonin Artaud, Blusson, Paris, 1996

Catherine Bouthors-Paillart, Antonin Artaud: l’énonciation ou l’épreuve de la cruauté, Droz, Genève, 1997

Thierry Galibert, Le Poète et la modernité, L’Harmattan, Montréal, 1998

Pierre Bruno, Antonin Artaud: réalité et poésie, L’Harmattan, Montréal, 1999

Florence de Mèredieu, Antonin Artaud, résistance /entretien avec Florence de Mèredieu; propos recueillis par Catherine Langellé-Talbot, Acte presse, Paris, 1999

Revue des Lettres modernes, “Modernités d’Antonin Artaud”, textes présentés et réunis par Olivier Penot-Lacassagne, Minard, Paris, 2000

Ludovic Cortade, Antonin Artaud, la virtualité incarnée: contribution à une analyse comparée avec le mysticisme chrétien, L’Harmattan, Montréal, 2000

Camille Dumoulié, Les théâtres de la cruauté: hommage à Antonin Artaud, Desjonquères, Paris, 2000

Francine Vidieu-Larrère, Lecture de l’imaginaire des ouvres dernières d’Antonin Artaud: la fabrique du corps-écriture, Lettres modernes Minard, Caen, 2001

Olivier Penot-Lacassagne, Antonin Artaud 1 – Modernités d’Antonin Artaud, Éditions Minard, Paris, 2001

Revue Europe, nº 873-874, janvier-février, 2002
Jacques Derrida, Artaud le Moma: interjections d’appel, Galilée, Paris, 2002

Céline Szymkowiak, Langage et schizophrénie: une approche linguistique des “Cahiers de Rodez” d’Antonin Artaud, suivie du corpus intégral des glossolalies, ABELL, Dijon, 2002

Jean-Christophe Goddard, Mysticisme et folie, Desclée de Brouwer éditeur, Paris, 2002

Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, Sens et Tonka éditeurs, Paris, 2003

Camille Dumoulié, Artaud, la vie, Éditions Desjonquères, Paris, 2003

Revue Magazine Littéraire, nº 434, septembre 2004

Alain Merlet – Hervé Castanet, Le choix de l’écriture: Antonin Artaud, Marcel Jouhandeau, Jean Genet, Pierre Klossowski, Rumeur des âges, La Rochelle, 2004

Alice Becker-Ho – Gérard Rondeau, Antonin Artaud à Ville-Evrard, pendant la durée d’une nuit blanche, Le Temps qu’il fait,‎ Bazas, 2004

Alain Milon, L’écriture de soi, ce lointain intérieur: moments d’hospitalité littéraire autour d’Antonin Artaud, Encre marine, La Versanne, 2005

Raphaël Denys, Le Testament d’Artaud, Gallimard, Paris, 2005

Natacha Allet, Le gouffre insondable de la face, Éd. La Dogana, Suisse, 2005

Florence de Mèredieu, La Chine d’Antonin Artaud /Le Japon d’Antonin Artaud, Blusson, Paris, 2006

Louis Joos, Antonin Artaud illustré par Louis Joos, La Renaissance du livre Paris,‎ 2006
Paule Thévenin, Antonin Artaud: fin de l’ère chrétienne, Lignes, Paris, 2006

Évelyne Grossman, Antonin Artaud: un insurgé du corps, Gallimard, Paris, 2006

Florence de Mèredieu, C’était Antonin Artaud, biographie, Fayard, Paris, 2006

Olivier Penot-Lacassagne, Antonin Artaud: “Moi, Antonin Artaud, homme de la terre”, Éd. Aden, Croissy-Beaubourg, 2006

Juan Carlos Sánchez León, L’Antiquité grecque dans l’œuvre d’Antonin Artaud, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2007

Olivier Penot-Lacassagne, Vies et morts d’Antonin Artaud, C. Pirot, Saint-Cyr-sur-Loire, 2007

Serge Margel, Aliénation Antonin Artaud, les généalogies hybrides, éditions Galilée, Paris, 2008

Thierry Galibert, La Bestalité, Éditions Sulliver, Cabris, 2008

Florence de Mèredieu, L’Affaire Artaud, journal ethnographique, Fayard, Paris, 2009

Alain Milon, La Fêlure du cri : violence et écriture, Les Belles Lettres, Paris, 2010

Jacob Rogozinski, Guérir la vie: la passion d’Antonin Artaud, Éd. du Cerf, Paris, 2011

Patrick Wateau, Antonin Artaud: foudre du tact personnel, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2011

Florence de Mèredieu, Antonin Artaud dans la guerre: de Verdun à Hitler, Blusson, Paris, 2013

Christian Bobin, L’homme du désastre, Fata Morgana,‎ Paris, 2013

Florence de Mèredieu, Vincent Van Gogh, Antonin Artaud: ciné-roman, ciné-peinture, Blusson, Paris, 2014

Françoise Bonardel, Antonin Artaud ou la fidélité à l’infini, Pierre-Guillaume de Roux,‎ Paris, 2014

Laurent Danchin et André Roumieux, Artaud et l’asile, Éditions Séguier, Paris, 2015

 

Βιβλιογραφία στα ελληνικά

Ρένα Κοσσέρη, Η χαμένη παράδοση: Μια δοκιμή στο πνεύμα του Αντ. Αρτώ, Έρασμος, Αθήνα, 1979

Περιοδικό Διαβάζω, Αφιέρωμα «Αντονέν Αρτώ», τ. 151, Σεπτέμβριος 1986

Barthelemy Amengual, Αντονέν Αρτώ, ένας απρόσμενος μαθητής του Αϊζενστάιν, μτφρ. Μπ. Ακτσόγλου, Αιγοκέρως, Αθήνα, 1991

Σάββας Μιχαήλ, Μορφές της περιπλάνησης, Άγρα, Αθήνα, 2004

Περιοδικό Πλανόδιον, τ. 49, «Antonin Artaud, Εξέγερση και Ουτοπία», επιμ. Ζ. Δ. Αϊναλής – Η. Chailly – E. Παπαδοπούλου, Αθήνα, Δεκέμβρης 2010