Βιβλιογραφία για τον Francis Picabia

Anna Borra – Maria Luisa, Picabia, Albin Michel, Paris, 1985

Serge Lemoine (dir.), Francis Picabia: Les nus et la méthode, Musée de Grenoble, 1998

Carole Boulbès, Picabia, Le Saint Masqué, Jean Michel Place, Paris, 1998

Solange Auzias de Turenne – Didier Imbert, Francis Picabia, catalogue d’exposition 1990, Galerie Didier Imbert Fine Art, 1990

Pierre Arnaud, Francis Picabia: La Peinture sans aura, coll. « Arts et artistes », Gallimard, Paris, 2002

Collectif, Francis Picabia. Singulier idéal, catalogue de l’exposition, Musée d’Art moderne de la ville de Paris, Paris, 2002-2003

Pierre de Massot, Francis Picabia, coll. « Poètes d’aujourd’hui », Seghers, Paris, 2002

Serge Fauchereau, Picabia, éditions Cercle d’Art, Paris, 2002

Collectif, Revue Dada, nº 86, Francis Picabia, Mango, 2002

Collectif, Francis Picabia: La rétrospective, Beaux-Arts Magazine, 2002

Alain Jouffroy, Picabia, éditions Assouline, Paris, 2003

Didier Ottinger (dir.), Francis Picabia, coll. « Musée national d’art moderne », Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2004

Collectif, Man Ray, Picabia et la Revue Littérature, coll. « Catalogues du Musée », Centre Pompidou, Paris, 2014

Βιβλιογραφία στα ελληνικά

Οι εποχές των μοντέρνων: από τον Monet στον Yves Klein, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Αθήνα, 2008