Οι συλλογές και οι εκθέσεις του Κέντρου Pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ccAyeG/rBAEd6g

Association pour l’étude du Surréalisme & Revue Mélusine
http://melusine.univ-paris3.fr/melusine.html

The Metropolitan Museum of Art
http://www.metmuseum.org/toah/hd/surr/hd_surr.htm

MoMA – Surrealism
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/surrealism

TATE -Surrealism
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/surrealism

Oxford Art online – Dada and Surrealism
http://www.oxfordartonline.com/public/page/themes/dadaandsurrealism

Υπερρεαλιστική Ομάδα Αθηνών
http://surrealismgr.blogspot.gr/

Ιστότοποι σχετικοί με το Dada και τον Υπερρεαλισμό
http://www.lib.uiowa.edu/dada/
http://www.dadart.com/
http://www.mital-u.ch/Dada/index.html#.VTuoEyHtmko
http://home.nordnet.fr/~jgrosse/obs/dadaisme.htm
http://www.le-surrealisme.com/
http://www.espacefrancais.com/le-surrealisme/
http://www.histoiredelart.net/courants/le-surrealisme-16.html
http://www.surrealistmovement-usa.org/
http://www.site-magister.com/surrealis.htm

 

Ιστότοποι αφιερωμένοι σε ποιητές και καλλιτέχνες
http://www.andrebreton.fr/
http://www.lumiere.org/realisateurs/bunuel-luis.html
http://www.leonor-fini.com/fr/
http://authologies.free.fr/leiris.htm#haut
http://www.manraytrust.com/
http://www.duchamp.org/
http://www.matta-art.com/main.htm

Σύνδεσμος φίλων του Robert Desnos
http://www.robertdesnos.asso.fr/index.php

Σύνδεσμος φίλων του Benjamin Péret
http://www.benjamin-peret.org/3–sp-497/presentation-de-lassociation.html

Σύνδεσμως φίλων του Louis Aragon και της Elsa Triolet
http://www.ccv-vitry.fr/associations/2011/06/20/societe-des-amis-de-louis-aragon-et-elsa-triolet/

Ίδρυμα Hans Arp
http://www.fondationarp.org/

Ίδρυμα Gala-Dali
http://www.salvador-dali.org/fr_index/

Ίδρυμα Paul Delvaux
http://www.delvauxmuseum.com/