Η Διημερίδα θα λάβει χώρα στο  Αμφιθέατρο Ι, στο ισόγειο του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
(Κόκκινο Κτήριο,  πάνω από τη Φοιτητική Λέσχη)

ΚΕ.Δ.Ε.Α

Πρόσβαση με λεωφορείο:

Στάση ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ με τις γραμμές:

15A
Τ.Σ. 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
17
Τ.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
24
Τ.Σ. ΧΙΛΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
37
Τ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ