Βίντεο των προπτυχιακών  φοιτητών/τριών του Τμήματος  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΚΕ-ΓΛΩ-04 ειδικά για τη διημερίδα.

Luis Buñuel & Salvator Dali, Un chien andalou, 1929

Luis Buñuel & Salvator Dali, L’Age d’or, 1930

La subversion des images: Surréalisme, photographie, film
Centre Pompidou, 23/12/2009-11/01/2010

La photo surréaliste
Un film de Stan Neuman

Au dela de la peinture, le surréalisme
Un film de Pierre Beuchot

The Adventure of Photography / The Surrealists

Unlock Art: Eploring the Surreal with Peter Capaldi

Education Curator Peter Tush discusses the history of Dada & Surrealism